Alternativní péče o tělo i ducha


Historie shiatsu

Kořeny shiatsu sahají hluboko do historie čínského způsobu léčení. Vzhledem k tomu, že shiatsu pracuje na meridiánech – energetických kanálech v těle, jimiž proudí Ki (čchi), je často dáváno do souvislosti s akupunkturou. Lze však předpokládat, že shiatsu bude asi starší než akupunktura. Lidé určitě nejprve bolavé místo masírovali, než do něj bodali jehly. Nálezy prvních kamenných akupunkturních jehel v Číně se datují kolem roku 8000 př. n. l.

Nicméně novodobé shiatsu zřejmě počíná rokem 1925, kdy byla v Japonsku založena Společnost terapeutů shiatsu, a ve stejném roce Tokujiro Namikoshi založil Kliniku tlakové terapie. Pro Namikoshiho školu je typické, že nepracuje se systémem meridiánů, ale charakteristiky účinných bodů odvozuje od jejich anatomického umístění, a upřednostňuje západní vědecký přístup před klasickou teorií.

Další kapitolou v historii shiatsu je práce dnes již zesnulého Shizuto Masunagy. Stal se profesorem psychologie na tokijské univerzitě a rovněž vystudoval shiatsu Namikoshiho školy, kde deset let vyučoval. Současně však studoval historické texty týkající se tradiční čínské medicíny, a posléze všechny tři obory svého zájmu v shiatsu propojil. Překladem první Masunagovy knihy Zen Shiatsu v roce 1977 překročilo shiatsu hranice Japonska.

Masunaga rozšířil tradiční metody diagnostiky pohmatem hara (břicha) a zad, vyvinul jedinečnou metodu pro vyhodnocování aktuálního rozložení energie v těle a také pro práci na příslušných meridiánech, kterou se nerovnováha v těle napravuje. Masunaga rovněž rozšířil dosavadní systém meridiánů, tento základ shiatsu. Při zkoumání drah Ki (klient je fyzicky cítí jako určité dráhy v těle s proudící energií a terapeut je vnímá hmatem) totiž vysledoval další větve klasických 12 akupunkturních meridiánů, které tak obsáhnou celé tělo. Tudíž skoro každý meridián může být ošetřen na téměř každé části těla. Zen Shiatsu je díky tomu úžasně pružný nástroj, který lze přizpůsobit potřebám každého klienta. Shizuto Masunaga považoval shiatsu za jednu z nejlepších běžně dostupných metod, které mohou nejen léčit, ale také předcházet nemoci.

V současné době je rozvoji shiatsu věnována větší pozornost na Západě než v samotném Japonsku, kde je však stále praktikováno na klinikách tradiční medicíny a na venkově a některé velké průmyslové společnosti nabízejí shiatsu zdarma svým pracovníkům jako součást zdravotně preventivních programů.

V Evropě je ustavena Evropská federace shiatsu, jejímž členem je rovněž Česká asociace shiatsu.

   

Zdroje: C.Beresford-Cooke: Shiatsu Theory and Practice